Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

RGV GALA

29 november 2014

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk


RGV IS MEER DAN GYM

RGV is een gymnastiekvereniging met bijna 600 leden. Door verschillende disciplines voor jong tot oud, bieden we een breed sport- en bewegingsaanbod. RGV is hierdoor ruim vertegenwoordigd binnen de Ruurlose gemeenschap. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen.

RGV is een gymnastiekvereniging voor jong en oud met een recreatief karakter. Getalenteerde jongeren worden bij ons zo goed mogelijk ondersteund en begeleid in hun ontwikkeling. Recreatieve groepen beleven er veel plezier aan hun sport. De leiding is betrokken bij de RGV en weet wat er leeft en speelt binnen hun groepen. Er is ruimte voor vrijwilligers om zich met hand- en spandiensten in te zetten voor hun club of om zich te ontwikkelen richting een kader- of bestuursfunctie. Sponsoren voelen zich betrokken bij de activiteiten van de RGV.

Kortom: de RGV is een actieve vereniging die een belangrijke plaats inneemt in het sportgebeuren van Ruurlo.

Kom een keer kijken en meedoen in sporthal of gymzaal.

Ledenadministratie:

Wijzigingen van het lidmaatschap dienen via de e-mail of schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit kan tot 2 weken voor het begin van het kwartaal, want dan wordt de contributie geïnd. Meldt u uw opzegging te laat, dan wordt het te betalen bedrag afgeschreven. Terugbetaling geschiedt slechts ingeval van ziekte of verhuizing.

Ons aanbod: train een keer mee, de eerste 3 lessen zijn gratis

Opgaveformulier Special Gym, klik hier

Drie podiumplaatsen voor RGV spring(st)ers

Ruurlo – Het wedstrijdseizoen trampolinespringen begon vroeg dit jaar, op 11 oktober vond de eerste plaatsingswedstrijd voor teams plaats. « lees meer »

Springster RGV Esmée Wolters wint Districts Kampioenschappen!

Als afsluiter van het seizoen, werden op zaterdag 5 juli 2014 in Apeldoorn, de Districts Kampioenschappen Trampoline Springen gehouden voor de recreanten spring(st)ers. « lees meer »

de deelnemers de deelnemers
tekst 2e rij, cel 1 tekst 2e rij, cel 2
foto 2e rij, cel 1 foto 2e rij, cel 2

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen