Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdagavond 26 maart aanstaande zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. De benodigde documenten kunt u hieronder downloaden.

Uitnodiging jaarvergadering

Notulen ALV 2014

Agenda ALV 2015


Ruurlose Gymnastiek Vereniging sluit vriendschap

"Vrienden van de RGV"

"Meestal willen we ouders of verzorgers tijdens de lessen niet in de gymzaal of de sporthal hebben. Dit terwijl je van de andere kant juist graag in contact komt met deze ouders en verzorgers. De RGV heeft hiervoor het plan opgevat om 'vriendschap' te sluiten met iedereen die de RGV een warm hard toe draagt. Hiervoor wordt nu de 'Vrienden van de RGV' in het leven geroepen."

Aan het woord is voorzitter Grego Ernst van de ruim 500 leden tellende Ruurlose Gymnastiek Vereniging. Tijdens het tweejaarlijkse Gala op zaterdag 29 november wordt door RGV het startsein gegeven met de actie ‘Vrienden van de RGV’. Tijdens het Gala in sporthal ’t Rikkenhage kunnen mensen al vriendschap sluiten met RGV waarbij dan per maand een bijdrage wordt gevraagd van één euro. Grego Ernst: “De vriendschap sluit je telkens voor minimaal een jaar af. Vrienden hebben gratis toegang tot het Gala en tot alle wedstrijden die de RGV in Ruurlo organiseert.

Bovendien steunen de vrienden van de RGV hiermee de vereniging hetgeen ten goede komt aan de leden.” In 2013 werd de RGV nog uitgeroepen tot de gezelligste vereniging van Berkelland. “En hierin willen we graag meer mensen betrekken”, zo verklaart Ernst. Naast sporten en bewegen organiseert de RGV ook elk jaar de succesvolle afsluitende avond tijdens de Reurlse Pompdagen op het Kerkplein en ook andere activiteiten zoals een recreatief volleybal en lijnbal toernooi voor jong en oud.

Wanneer men zich als vriend van de RGV wil opgeven kan dit al aan de kassa tijdens het Gala. Men heeft dan meteen gratis toegang..

RGV IS MEER DAN GYM

RGV is een gymnastiekvereniging met bijna 600 leden. Door verschillende disciplines voor jong tot oud, bieden we een breed sport- en bewegingsaanbod. RGV is hierdoor ruim vertegenwoordigd binnen de Ruurlose gemeenschap. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven personen.

RGV is een gymnastiekvereniging voor jong en oud met een recreatief karakter. Getalenteerde jongeren worden bij ons zo goed mogelijk ondersteund en begeleid in hun ontwikkeling. Recreatieve groepen beleven er veel plezier aan hun sport. De leiding is betrokken bij de RGV en weet wat er leeft en speelt binnen hun groepen. Er is ruimte voor vrijwilligers om zich met hand- en spandiensten in te zetten voor hun club of om zich te ontwikkelen richting een kader- of bestuursfunctie. Sponsoren voelen zich betrokken bij de activiteiten van de RGV.

Kortom: de RGV is een actieve vereniging die een belangrijke plaats inneemt in het sportgebeuren van Ruurlo.

Kom een keer kijken en meedoen in sporthal of gymzaal.

Ledenadministratie:

Wijzigingen van het lidmaatschap dienen via de e-mail of schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit kan tot 2 weken voor het begin van het kwartaal, want dan wordt de contributie geïnd. Meldt u uw opzegging te laat, dan wordt het te betalen bedrag afgeschreven. Terugbetaling geschiedt slechts ingeval van ziekte of verhuizing.

Ons aanbod: train een keer mee, de eerste 3 lessen zijn gratis

Opgaveformulier Special Gym, klik hier

3x zilver voor RGV

« lees meer »

Overvol programma RGV

« lees meer »

Twee Gelders Kampioenen

« lees meer »

RGV goud en brons bij turnen

« lees meer »

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen